bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

* wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń
* oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. Informacji publicznych (nie publikowanych w BIP) udziela:

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY
W LIPIANACH
ul. Okrzei 5
74-240 Lipiany
Tel/Fax: (0-91) 564-10-91
e-mail: biuro@mgoklipiany.pl

Dyrektor placówki - Ryszard TańskiOpublikował: Michał Jura
Publikacja dnia: 06.11.2012
Podpisał: Michał Jura
Dokument z dnia: 06.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 611